विजयी (अध्यक्ष/मेयर)

जम्मा:-

अध्यक्ष : धादिङ:-रुवी भ्याली गाउँपालिका चेरुङ तामाङ (१,४८४) राप्रपा

विजयी (उपाध्यक्ष/उपमेयर)

जम्मा:-

उपाध्यक्ष : धादिङ:-रुवी भ्याली गाउँपालिका विना लामा (१,४०९) राप्रपा
उपमेयर : म्याग्दी:-बेनी नगरपालिका सञ्‍जु बरूवाल (३,९९५) राप्रपा
उपमेयर : बाग्लुङ:-बागलुङ नगरपालिका सुरेन्द्र खड्का (१०,०६१) राप्रपा
उपमेयर : डोल्पा:-ठुलिभेरी नगरपालिका योगेन्द्रबहादुर शाही (१,३२४) राप्रपा
उपाध्यक्ष : डोल्पा:-काइके गाउँपालिका कुञ्जाङ बुढा (९१५) राप्रपा
नयाँ