विजयी (अध्यक्ष/मेयर)

जम्मा:-

अध्यक्ष : बाग्लुङ:-वरेङ गाउँपालिका कृष्णप्रसाद शर्मा (३,०३४) राजमो

विजयी (उपाध्यक्ष/उपमेयर)

जम्मा:-

उपाध्यक्ष : बाग्लुङ:-वरेङ गाउँपालिका दिलमाया पुन (२,९६५) राजमो
उपाध्यक्ष : बाग्लुङ:-काठेखोला गाउँपालिका सीता किसान (४,७२०) राजमो
नयाँ