राम्रा कुरा
छठको अबसरमा बिपन्नलाई साडी

छठको अबसरमा बिपन्नलाई साडी

प्रेमजी बने सबैभन्दा बढी दानदाता 

प्रेमजी बने सबैभन्दा बढी दानदाता 

दुई हजार खरका छानामा जस्तापाता 

दुई हजार खरका छानामा जस्तापाता 

चाडबाड खर्च कोरोना कोषमा

चाडबाड खर्च कोरोना कोषमा

काउलीमा रमाउँदै महिला 

काउलीमा रमाउँदै महिला 

घरले पनि फेर्छ काँचुली 

घरले पनि फेर्छ काँचुली 

Total:646

नयाँ