विविध
मौसम धुमिल

मौसम धुमिल

रावाढाप

रावाढाप

लोकल कुखुरा

लोकल कुखुरा

कोशेली बोकेर माइती 

कोशेली बोकेर माइती 

मोटरेबल पुल 

मोटरेबल पुल 

कोदोको सेलरोटी

कोदोको सेलरोटी

एकैपटक दुई युवतीसँग बिहे 

एकैपटक दुई युवतीसँग बिहे 

प्यारो पोखरा 

प्यारो पोखरा 

बुधबारसम्म वर्षा हुने

बुधबारसम्म वर्षा हुने

हरिणको बथान

हरिणको बथान

Total:1337

नयाँ