विविध
रोटा भाइरसको खोप

रोटा भाइरसको खोप

अर्बपतिका ६ छोरी

अर्बपतिका ६ छोरी

पानी भर्दा ज्यानको जोखिम 

पानी भर्दा ज्यानको जोखिम 

स्वाहा पार्यो बाँदरले 

स्वाहा पार्यो बाँदरले 

जनै कानमा राख्नुको कारण यस्तो

जनै कानमा राख्नुको कारण यस्तो

चालीस किलोको अजिंगर

चालीस किलोको अजिंगर

लकडाउनमा अनलक भएको ‘टिकटक’

लकडाउनमा अनलक भएको ‘टिकटक’

Total:1337

नयाँ