विविध
वर्षाले थेगेन 

वर्षाले थेगेन 

दमाहाको दम 

दमाहाको दम 

घुम्टो खोल्यो माछापुच्छ्रेले

घुम्टो खोल्यो माछापुच्छ्रेले

हाम्फालेर यात्रा

हाम्फालेर यात्रा

रोटा भाइरसको खोप

रोटा भाइरसको खोप

अर्बपतिका ६ छोरी

अर्बपतिका ६ छोरी

पानी भर्दा ज्यानको जोखिम 

पानी भर्दा ज्यानको जोखिम 

Total:1368

नयाँ