विविध
सूर्य नअस्ताउने ६ मुलुक

सूर्य नअस्ताउने ६ मुलुक

कसले चोर्‍यो पशुपतिका फूलमाला ?

कसले चोर्‍यो पशुपतिका फूलमाला ?

ईश्वर बनाउँदै मान्छे 

ईश्वर बनाउँदै मान्छे 

Total:1332

नयाँ