स्वास्थ्य
डेन्ड्रफ कसरी हटाउने

डेन्ड्रफ कसरी हटाउने

डोटीमा बढ्दै असुरक्षित गर्भपतन

डोटीमा बढ्दै असुरक्षित गर्भपतन

हेलिकप्टरबाट सुत्केरीको उद्धार

हेलिकप्टरबाट सुत्केरीको उद्धार

बैतडीमा बढे कुष्ठरोगी

बैतडीमा बढे कुष्ठरोगी

Total:1916

नयाँ