विश्व
जापानमा ७ रिक्टर स्केलको भूकम्प

जापानमा ७ रिक्टर स्केलको भूकम्प

मालदिभ्समा सङ्कटकालको घोषणा

मालदिभ्समा सङ्कटकालको घोषणा

बिहारमा मतदान हुँदै

बिहारमा मतदान हुँदै

Total:9820

नयाँ