विजयी (अध्यक्ष/मेयर)

जम्मा:-

मेयर : भक्तपुर:-भक्तपुर नगरपालिका सुनिल प्रजापति (२५,६३२) नेमकिपा

विजयी (उपाध्यक्ष/उपमेयर)

जम्मा:-

उपमेयर : भक्तपुर:-भक्तपुर नगरपालिका रजनी जोशी (२५,६६०) नेमकिपा
नयाँ