विजयी (अध्यक्ष/मेयर)

जम्मा:-

अध्यक्ष : रसुवा:-पार्वतीकुण्ड गाउँपालिका बुचुङ तामाङ (९६४) नयाँ शक्ति
अध्यक्ष : सप्तरी:-छिन्नमस्ता गाउँपालिका सूर्य नारायण मण्डल (२,८०५) नयाँ शक्ति

विजयी (उपाध्यक्ष/उपमेयर)

जम्मा:-

उपमेयर : गोरखा:-पालुङटार नगरपालिका देवीमाया गिरी (३,२५८) नयाँ शक्ति
नयाँ