विजयी (अध्यक्ष/मेयर)

जम्मा:-

अध्यक्ष : बाग्लुङ:-वरेङ गाउँपालिका कृष्णप्रसाद शर्मा (३,०३४) राजमो
अध्यक्ष : प्युठान:-मल्लरानी गाउँपालिका अमरध्वज राना (२,३२८) राजमो
अध्यक्ष : प्युठान:-झिमरुक गाउँपालिका तिलबहादुर जीसी (३,७१३) राजमो

विजयी (उपाध्यक्ष/उपमेयर)

जम्मा:-

उपाध्यक्ष : बाग्लुङ:-काठेखोला गाउँपालिका सीता किसान (४,७२०) राजमो
उपाध्यक्ष : बाग्लुङ:-वरेङ गाउँपालिका दिलमाया पुन (२,९६५) राजमो
उपाध्यक्ष : प्युठान:-मल्लरानी गाउँपालिका सरिता जीसी (२,३९४) राजमो
उपाध्यक्ष : प्युठान:-झिमरुक गाउँपालिका पवित्रा जीसी (३,७९०) राजमो
नयाँ