विजयी (अध्यक्ष/मेयर)

जम्मा:-

अध्यक्ष : डोल्पा:-डोल्पा वुद्ध गाउँपालिका पेम्बा गुरुङ (५५३) स्वतन्त्र
अध्यक्ष : मुस्ताङ्ग:-दालोमे गाउँपालिका राजु विष्ट (७५५) स्वतन्त्र
अध्यक्ष : डोल्पा:-छार्का ताङसोङ गाउँपालिका सेनाङ गुरुङ (३०७) स्वतन्त्र
मेयर : कपिलवस्तु:-कृष्णनगर नगरपालिका रजतप्रताप शाह (७,१७८) स्वतन्त्र
अध्यक्ष : कपिलवस्तु:-शुद्दोधन गाउँपालिका निसार अहमद खा (१,८३८) स्वतन्त्र

विजयी (उपाध्यक्ष/उपमेयर)

जम्मा:-

उपाध्यक्ष : डोल्पा:-शे फोक्सुण्डो गाउँपालिका घावा सम्डुक गुरुङ स्वतन्त्र
उपाध्यक्ष : हुम्ला :-नाम्खा गाउँपालिका पेमा तामाङ (७०४) स्वतन्त्र
उपाध्यक्ष : हुम्ला :-सिमकोट गाउँपालिका बली रावल (१,३७५) स्वतन्त्र
नयाँ